علل سایش نوک ابزار I چرا پوشیدن نوک ابزار آسان است

سایش نوک ابزار به ساییدگی صفحه پشت ابزار قوس نوک ابزار و صورت ثانویه پشت ابزار مجاور آن اشاره دارد که ادامه ساییدگی صفحه پشت ابزار بر روی ابزار است.از آنجایی که شرایط اتلاف گرما در اینجا ضعیف است و تنش متمرکز است، سرعت سایش بیشتر از سطح ابزار پشتی است و گاهی اوقات یک سری ترانشه های کوچک با فاصله برابر با مقدار تغذیه روی سطح ابزار پشتی ایجاد می شود که سایش شیار نامیده می شود.آنها عمدتاً توسط لایه سخت شده سطح ماشینکاری شده و خطوط برش ایجاد می شوند.سایش شیار به احتمال زیاد هنگام برش موادی که برش سختی دارند و تمایل زیادی به کار سخت شدن دارند ایجاد می شود.سایش نوک ابزار بیشترین تأثیر را بر زبری سطح قطعه کار و دقت ماشینکاری دارد.

DSCF1398


زمان ارسال: مارس-06-2024