اعلامیه تعطیلات سال نو چینی

لطفاً توجه داشته باشید که شرکت ما برای جشن سال نو چینی از 1 فوریه تا 17 فوریه تعطیل خواهد بود.
کسب و کار عادی در 18 فوریه از سر گرفته می شود. برای ارائه بهترین خدمات به شما، لطفاً با هماهنگی قبلی کمک کنید.
درخواست های شما از قبلدر صورت بروز هر گونه شرایط اضطراری در طول تعطیلات، لطفاً با شماره تلفن 8615115380019+ تماس بگیرید.
در اوایل سال 2024، مایلیم بهترین آرزوها و سپاسگزاری خود را برای حمایت بزرگ شما در سال گذشته ابراز کنیم!

640


زمان ارسال: ژانویه 29-2024